EXHIBITIONS

w y s t a w y   w y b r a n e

2015 - Kim jest człowiek? Rysunek i malarstwo z lat 1980-2015
Galeria Re: Medium, Łódź

2013 - Wystawa rysunku
Bagdad Cafe, Łódź

2009 - www.issaieff.com
BOK Galeria Ż, Łódź

2008 - Malarstwo i rysunek
Galeria 526, Łódź

2007 A.R.C.H.E.
Galeria REMPEX Senatorska, Warszawa

2007 A.R.C.H.E. - TANIEC
Galeria Z.P.A.P. Na Piętrze, Łódź

2003 - Obraz Roku 2002
Pałac Królikarnia Oddział Muzeum Narodowego, Warszawa

2002 - A.R.C.H.E. - Taniec
Bagdad Cafe, Łódź

2000 A.R.C.H.E. - TANIEC
Galeria 526, Łódź

2000 Sześc obrazów
Bagdad Cafe, Łódź

1999 - 2000 I Międzynarodowy Konkurs Rysunku
Muzeum Architektury, Wrocław

1999 Misterium
Galeria T, Łódź

1999 Wobec Apokalipsy. Pocałunek śmierci
Galeria BWA, Bielsko–Biała

1997 Krytycy łódzcy proponują
Galeria Manhatan, Łódź

1996 A.R.C.H.E. - TANIEC
Bagdad Cafe, Łódź

1994 Malarstwo i rysunek
Galeria Wojciecha Siemiona, Petrykozy

1993 - Malarstwo i rysunek
Kino Przedwiośnie, Łódź

1992 Erotica
Galeria Novo, Helsinki, Finlandia

1992 Animalia
Galeria Artport, Viitasaari, Finlandia


s e l e c t e d   e x h i b i t i o n s

2015 - Who is the man? Drawing and painting in 1980-2015
Re:Medium Gallery, Lodz, Poland

2013 Drawing
The Bagdad Cafe, Lodz, Poland

2009 - www.issaieff.com
BOK Gallery Ż, Lodz, Poland

2008 - Paintings and drawings
526 Gallery, Lodz

2007 A.R.C.H.E.
The REMPEX Senatorska Gallery, Warsaw, Poland

2007 A.R.C.H.E. - DANCE
The Z.P.A.P. Gallery On the storey, Lodz, Poland

2003 - The picture of 2002 year
Królikarnia Palace, Department of the Nationale Museum, Warsaw

2002 - A.R.C.H.E. - Dance
Bagdad Cafe, Lodz

2000 A.R.C.H.E. - DANCE
The 526 Gallery, Lodz, Poland

2000 Six pictures
The Bagdad Cafe, Lodz, Poland

1999 - 2000 The First International Drawing Competition
Museum of Architecture, Wroclaw, Poland

1999 Mystery
The T Gallery, Lodz, Poland

1999 In the face of Apocalypse. The kiss of death.
The BWA Gallery, Bielsko-Biala, Poland

1997 The critics of Lodz suggest
The Manchatan Gallery, Lodz, Poland

1996 A.R.C.H.E. - DANCE
The Bagdad Café, Lodz, Poland

1994 Painting and drawing
The Wojciech Siemion Gallery, Petrykozy, Poland

1993 - Paintings and drawings
Przedwiośnie Cinema,Lodz

1992 Erotica
The Novo Gallery, Helsinki, Finland

1992 Animalia
The Artcentre Artport Gallery, Viitasaari, Finland


Copyright© 2002-2018 Jan Grzegorz Issaieff All Rights Reserved