EXHIBITIONS

w y s t a w y   w y b r a n e

2015 - Kim jest człowiek? Rysunek i malarstwo z lat 1980-2015
Galeria Re: Medium, Łódź

2008 - Malarstwo i rysunek
Galeria 526, Łódź

2007 A.R.C.H.E.
Galeria REMPEX Senatorska, Warszawa

2007 A.R.C.H.E. - TANIEC
Galeria Z.P.A.P. Na Piętrze, Łódź

2003 - Obraz Roku 2002
Pałac Królikarnia Oddział Muzeum Narodowego, Warszawa

2000 A.R.C.H.E. - TANIEC
Galeria 526, Łódź

1999 - 2000 I Międzynarodowy Konkurs Rysunku
Muzeum Architektury, Wrocław

1999 Misterium
Galeria T, Łódź

1999 Wobec Apokalipsy. Pocałunek śmierci
Galeria BWA, Bielsko–Biała

1997 Krytycy łódzcy proponują
Galeria Manhattan, Łódź

1992 Erotica
Galeria Novo, Helsinki, Finlandia

1992 Animalia
Galeria Artport, Viitasaari, Finlandia


s e l e c t e d   e x h i b i t i o n s

2015 - Who is the man? Drawing and painting in 1980-2015
Re:Medium Gallery, Lodz, Poland

2008 - Paintings and drawings
526 Gallery, Lodz

2007 A.R.C.H.E.
The REMPEX Senatorska Gallery, Warsaw, Poland

2007 A.R.C.H.E. - DANCE
The Z.P.A.P. Gallery On the storey, Lodz, Poland

2003 - The picture of 2002 year
Królikarnia Palace, Department of the Nationale Museum, Warsaw

2000 A.R.C.H.E. - DANCE
The 526 Gallery, Lodz, Poland

1999 - 2000 The First International Drawing Competition
Museum of Architecture, Wroclaw, Poland

1999 Mystery
The T Gallery, Lodz, Poland

1999 In the face of Apocalypse. The kiss of death.
The BWA Gallery, Bielsko-Biala, Poland

1997 The critics of Lodz suggest
The Manhattan Gallery, Lodz, Poland

1992 Erotica
The Novo Gallery, Helsinki, Finland

1992 Animalia
The Artcentre Artport Gallery, Viitasaari, Finland


Copyright© 2002-2022 Jan Grzegorz Issaieff All Rights Reserved