SELECTED BIBLIOGRAPHY

K. Jurecki, KRYTYCY ŁÓDZCY PROPONUJĄ
Galeria Manhattan, Łódź 1997 (catalogue from exhibition)

K.Jurecki, PAINTING IN ŁÓDŹ IN THE 1990s
"EXIT" (New Art in Poland", 1999 no 1

K. Jurecki, ŚWIAT WEDŁUG ISSAIEFFA
"Art & Business", 2000 nr 11

2008 - Malarstwo i rysunek
Galeria 526, Łódź

K. Jurecki, JACOB WRESTLING WITH THE ANGEL
(Jan Issaieff talks to Jurecki), "EXIT", (New Art in Poland), 2001 no 4

K. Jurecki, POSZUKIWANIE SENSU FOTOGRAFII - Rozmowy o sztuce
Jan Grzegorz Issaieff: Ikona jest łącznikiem pomiędzy sacrum a profanum
Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń 2008

K. Jurecki, Rysunek jako stabilność ... świata
"Format", 2015 nr 71

Copyright© 2002-2022 Jan Grzegorz Issaieff All Rights Reserved